GM NEWS,UPDATE: दि.2,ऑक्टोबर:जामनेर तालुक्यात काल रात्री उशीरा व आज दुपार पर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवाला नुसार एकूण 19 पॉझीटीव्ह रुग्ण आढळले. ( ग्रामीण – 15, शहर – 4). जामनेर तालुक्यातील बाधीत रुग्णांची एकुण संख्या झाली 3404 पैकी 3033 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले तर 309 रुग्णांवर उपचार सुरु .

0
1401

जामनेर,दि .२आक्टोबर( मिलींद लोखंडे ) : –

काल रात्री उशीरा व आज दुपार पर्यंत प्राप्त अहवाला नुसार जामनेर तालुक्यात एकूण 19 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत.

शहरी 4
ग्रामीण 15

शहरी (जामनेर): 4

शिक्षक कॉलनी. 1
जामनेर पुरा. 1
प्रकाश नगर 1
हरी ओम नगर. 1

ग्रामिण: 15

ढालगाव. 1
फत्तेपूर. 1
गोंदेगाव. 1
खडकी. 3
हरी नगर. 3
लोंद्री. 1
नांद्रा. 1
नेरी बु. 1
नेरी दिगर. 1
वाघारी. 1
पहूर पेठ. 1

जामनेर तालुक्यात आज पर्यंतच्या एकूण कोरोना बधितांची संख्या झाली 3404 .
पैकी जामनेर(शहरी)= 945
ग्रामीण = 2459
बरे झालेले =3033
शहरी= 834
ग्रामीण=2199
उपचारा खाली= 309
शहरी= 98
ग्रामीण=211