GM NEWS,UPDATE: दि. 8,ऑक्टोबर:जामनेर तालुक्यात काल रात्री उशीरा व आज दुपार पर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवाला नुसार एकूण 14 पॉझीटीव्ह रुग्ण आढळले. ( ग्रामीण – 12, शहर – 2). जामनेर तालुक्यातील बाधीत रुग्णांची एकुण संख्या झाली 3463 पैकी 3204 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले तर 190 रुग्णांवर उपचार सुरु .

0
1125

जामनेर, दि. 8 ( मिलींद लोखंडे ) : -काल रात्री उशीरा व आज दुपार पर्यंत जामनेर तालुक्यात एकूण 14 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत .

शहरी 2
ग्रामीण 12

शहरी (जामनेर): 2

GIS कॉलनी. 1
जळगाव रोड. 1

ग्रामिण: 12

शहापूर. 1
नेरी बू 1
वाकोद. 1
वाकी खु. 1
गोंदेगाव. 1
मेनगाव. 2
वाडी. 2
भराडी. 3

जामनेर तालुक्यात आज पर्यंतच्या एकूण कोरोना बधितांची संख्या झाली 3463.
पैकी जामनेर(शहरी)= 957
ग्रामीण = 2506
बरे झालेले =3204
शहरी= 890
ग्रामीण=2314
उपचारा खाली= 190
शहरी= 54
ग्रामीण=136