GM NEWS,UPDATE: दि. 18,ऑक्टोबर:जामनेर तालुक्यात काल रात्री उशीरा व आज दुपार पर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवाला नुसार 9 पॉझीटीव्ह रुग्ण आढळले. ( ग्रामीण – 7, शहर – 2). जामनेर तालुक्यातील बाधीत रुग्णांची एकुण संख्या झाली 3541 पैकी 3390 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले तर 79 रुग्णांवर उपचार सुरु .

0
989

जामनेर, दि.18 ऑक्टोबर ( मिलींद लोखंडे ) : – काल रात्री उशीरा व आज दुपार पर्यंत प्राप्त अहवाला नुसार जामनेर तालुक्यात एकूण 9 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत .

शहरी 2
ग्रामीण 7

शहरी (जामनेर): 2

वाकी रोड. 2

ग्रामिण: 7

खर्चाने. 1
दोंदवाडा. 2
मांडवा. 1
हीवरखेडा बु. 1
खडकी. 1
वाकोद. 1

जामनेर तालुक्यातील आज पर्यंतच्या एकूण कोरोना बधितांची संख्या झाली 3541.
पैकी जामनेर(शहरी)= 977
ग्रामीण = 2564
बरे झालेले =3390
शहरी= 944
ग्रामीण=2446
उपचारा खाली= 79
शहरी= 20
ग्रामीण=59