GM NEWS, जळगांव जिल्हा कोरोना अपडेट,दि.4 एप्रिल 2021. जळगांव जिल्ह्यात आज 1179 कोरोना बाधीत आढळले. जिल्ह्यातील कोरोना बाधीतांची एकूण संख्या झाली 93600 तर यापैकी 80339 रुग्ण झाले कोरोना मुक्त .

0
672

जळगाव,दि. 4, एप्रिल
( मिलींद लोखंडे ) : –
जळगांव जिल्ह्यात जिल्हा कोविड रुग्णालय प्रयोगशाळा (RT-PCR Test)व तालुका स्तरावरील कोविड केअर सेंटरवर करण्यात आलेल्या रॅपीड अॅन्टीजेन टेस्ट(RATI Test) नुसार आज एकुण 1179 रुग्ण पॉझीटीव्ह आढळले आहेत .

जळगांव जिल्ह्यात आज दिवसभरात आढळलेले पॉझीटीव्ह रुग्ण खालील प्रमाणे .

जळगांव शहर -100+148(RATI Test)
जळगांव ग्रामीण – 14+9(RATI test)
भुसावळ – 118+37(RATI Test)
अमळनेर – 10+41(RATI Test)
चोपडा – 12+245(RATI test)
पाचोरा – 3+33(RATI test)
भडगांव – 12+27(RATI test)
धरणगांव – 32+29(RATI test)
यावल – 39+13(RATI test)
एरंडोल – 4+33(RATI test)
जामनेर – 15+40(RATI Test)
रावेर – 17+51(RATI Test)
पारोळा – 2+30(RATI test)
चाळीसगांव – 6+0(RATI test)
मुक्ताईनगर – 9+0(RATI Test)
बोदवड – 8+41(RATItest)
दुसऱ्या जिल्ह्यातील- 1+0(RATI test)

जळगांव जिल्ह्यात आज 1159 कोरोना बाधीत रुग्ण बरे होऊन घरी गेले .जिल्ह्यात आता पर्यंत 80339 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले . जिल्ह्यात आज नविन 1179 बाधीत रुग्ण आढळल्याने बाधीत रुग्णांची एकुण संख्या 93600 इतकी झाली आहे . तर आज सुद्धा 14 रुग्णांचा मृत्यु झाला आहे . जिल्ह्यात सध्या उपचार घेत असलेले रुग्ण 11579 आहेत तर आतापर्यंत 1682 रुग्णांचा उपचारा दरम्यान मृत्यु झाला आहे.