GM NEWS, जळगांव जिल्हा कोरोना अपडेट,दि.6 एप्रिल 2021. जळगांव जिल्ह्यात आज 1176 कोरोना बाधीत आढळले. जिल्ह्यातील कोरोना बाधीतांची एकूण संख्या झाली 95958 तर यापैकी 82600 रुग्ण झाले कोरोना मुक्त .

0
835

जळगाव,दि. 6, एप्रिल
( मिलींद लोखंडे ) : –
जळगांव जिल्ह्यात जिल्हा कोविड रुग्णालय प्रयोगशाळा (RT-PCR Test)व तालुका स्तरावरील कोविड केअर सेंटरवर करण्यात आलेल्या रॅपीड अॅन्टीजेन टेस्ट(RATI Test) नुसार आज एकुण 1176 रुग्ण पॉझीटीव्ह आढळले आहेत .

जळगांव जिल्ह्यात आज दिवसभरात आढळलेले पॉझीटीव्ह रुग्ण खालील प्रमाणे .

जळगांव शहर -95+238(RATI Test)
जळगांव ग्रामीण – 21+20(RATI test)
भुसावळ – 33+9(RATI Test)
अमळनेर – 17+17(RATI Test)
चोपडा – 63+199(RATI test)
पाचोरा – 5+38(RATI test)
भडगांव – 8+0(RATI test)
धरणगांव – 14+14(RATI test)
यावल – 25+60(RATI test)
एरंडोल – 3+43(RATI test)
जामनेर – 28+20(RATI Test)
रावेर – 15+46(RATI Test)
पारोळा – 2+30(RATI test)
चाळीसगांव – 25+30(RATI test)
मुक्ताईनगर – 3+0(RATI Test)
बोदवड – 3+42(RATItest)
दुसऱ्या जिल्ह्यातील- 10+0(RATI test)

जळगांव जिल्ह्यात आज 1171 कोरोना बाधीत रुग्ण बरे होऊन घरी गेले .जिल्ह्यात आता पर्यंत 82600 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले . जिल्ह्यात आज नविन 1176 बाधीत रुग्ण आढळल्याने बाधीत रुग्णांची एकुण संख्या 95958 इतकी झाली आहे . तर आज सुद्धा 15 रुग्णांचा मृत्यु झाला आहे . जिल्ह्यात सध्या उपचार घेत असलेले रुग्ण 11646 आहेत तर आतापर्यंत 1712 रुग्णांचा उपचारा दरम्यान मृत्यु झाला आहे.