GM NEWS, ग्रेट मराठी न्युज,आवाहन वृत्त: मध केंद्र योजनेसाठी अर्ज पाठविण्याचे आवाहन ! जळगांव जिल्ह्यातील बेरोजगारांसह शेतकरी बांधवांना सुवर्ण संधी.

0
102

जळगाव , दि .१५( मिलींद लोखंडे) : -महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना (मधमाशीपालन) संपूर्ण राज्यात कार्यान्वीत झालेली आहे. याकरीता पात्र व्यक्ती/संस्थाकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहे.
या योजनेत मध उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण मिळणार असून साहित्य स्वरुपात 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के स्वगुतंवणुक, शासनाच्या हमी भावाने मध खरेदी, विशेष/छंद प्रशिक्षणाची सुविधा, मधमाशा संरक्षक व संवर्धनाची जनजागृती ही या योजनेची वैशिष्टे आहेत.
वैयक्तिक मधपाळ अर्जदार हा साक्षर असावा, स्वत:ची शेती असल्यास प्राधान्य, वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असावे. केंद्रचालक प्रगतीशील मधपाळ किमान 10 वी पास, वय वर्ष 21 पेक्षा जास्त, असा व्यक्तिच्या नावे किंवा त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे किमान 1 एकर शेतजमीन किंवा भाडे तत्वावर घेतलेली शेत जमीन, लाभार्थीकडे मधमाशा पालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असावी.
केंद्रचालक संस्था नोंदणीकृत असावी, संस्थेच्या नावे अथवा भाडे तत्वावर घेतलेली किमान 1 हजार चौ. फुट सुयोग्य इमारत असावी. संस्थेकडे मधमाशा पालन प्रजनन व मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असलेल्या सेवा असाव्यात.
आग्या मध संकलन प्रशिक्षण व संच किट वाटपकरीता पारंपारिक कारागिर असावा, 5 व्यक्तीचा 1 समुह असावा, वय 18 वर्षापेक्षा जास्त व लिहिता वाचता, येणारा असावा. शाळा, कॉलेजचे विद्यार्थी, कार्यरत/सेवानिवृत कर्मचारी व इतर सर्व अटी व शर्ती लाभार्थी निवड प्रक्रियेनंतर प्रशिक्षणापूर्वी मध व्यवसाय सुरु करणेसंबंधी मंडळास बंधपत्र व इतर पुर्तता पुर्ण करुन देणे अनिवार्य राहील. मंडळाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी केंद्रचालक 20 दिवस निवासी प्रशिक्षण महाबळेश्वर येथे व मधपाळ निवासी प्रशिक्षण 10 दिवस जिल्हास्तरावर घेणे अनिवार्य राहील. आग्या मध संकलन व विशेष/छंद प्रशिक्षण निवासी 5 दिवस जिल्हास्तरावर घेणे बंधनकारक असेल.
अधिक माहितीसाठी जिल्हा गामोद्योग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, व्दारा जिल्हा उद्योग केंद्र, आय.टी.आय, जळगाव दुरध्वनी क्रमांक- 0257/2252971, मोबाईल 9623578740 यांचेशी तसेच संचालक, मध संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, शासकीय बंगला नं. 5, मु. पो. ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा-412 806, दुरध्वनी क्रमांक- 02168/260264 वर संपर्क साधावा. असे जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जळगाव यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.