GM NEWS,FLASH:अर्थसहाय्य नमुना संकेतस्थळावर उपलब्ध.

0
139

जळगाव, दि.12 (मिलींद लोखंडे) – भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगिण विकासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत राबविण्यात येतात. त्या संदर्भातील नियम, अटी व अर्जाचा नमुना राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. राज्यातील इच्छूक शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना सकेतस्थळावरून उपलब्ध करून घ्यावा.

ग्रंथालय सेवा देण्याऱ्या स्वयंसेवी संस्थाना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत, इमारत बांधकाम व इमारत विस्तारासाठी असमान निधीतून अर्थसहाय्य, राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपरा विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य, महोत्सवी वर्ष जसे 50/60/75/100/125/150 वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य, राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरूकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य, बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय बाल कोपरा स्थापना करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे, ग्रंथालयांनी कोणत्याही एका योजनेसाठीच्या प्रस्तावासाठी विहित मार्गाने व मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी/हिंदी भाषेत अर्ज चार प्रतीत संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे 20 डिसेंबर, 2019 पर्यंत पोहचतील अशा बेताने पाठवावेत. असे आवाहन जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सुभाष रोकडे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.