ग्रेट मराठी न्युज(G M NEWS),गुन्हे वार्ता : – जळगांव तालुक्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची धडक कारवाई ४,९४,०२० रुपये किंमतीची गावठी दारू जप्त,६ अरोपींवर गुन्हे दाखल.

0
25

 

अवैध गावठी दारू रसायण नष्ट करतांना राज्य उप्तादन शुल्क विभाग कर्मचारी ( व्हीडीओ )👆


जळगाव,दि.३ ( मिलींद लोखंडे ) : – मा.जिल्हाधिकारी श्री.आयुष प्रसाद यांच्या निर्देशानुसार तसेच राज्य उत्पादन शुल्क अधिक्षक श्री.व्ही.टि.भुकन यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने जळगाव जिल्ह्यात मौजे देऊळवाडा ता. जि. जळगांव या ठिकाणी तापी नदीच्या किनारी व परिसरामध्ये छापेमारी करून दिनांक 04.01.2024 रोजी एकूण 6 गुन्हे नोंदवले आहेत. 

जप्त मुद्देमालात रसायन (कच्ची दारू)- 20200 ली.गावठी दारू- 222 ली रू. 4,94,020 इतक्या किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध मद्य निर्मिती व विक्रीवर कारवाई चे सत्र चालूच ठेवले असून एप्रिल 2023 मध्ये 2022 च्या तुलनेत कारवाई मधे मोठी वाढ झाली आहे. 

सदरची धडक कारवाई निरीक्षक विभागीय भरारी पथक जळगांव, निरीक्षक जळगाव, दुय्यम निरीक्षक चोपडा यांच्या पथकाने संयुक्तरीत्या पार पाडली.