GM NEWS ,FLASH: जी.एम.लोढा आधार सेवा संघाच्या वतीने गरीब गरजुंना ब्लँकेट वाटप . विनोद लोढा यांनी स्व. आईंच्या स्मृतीप्रित्यर्थ कुंभारी सीम गावात राबविला स्तुत्य उपक्रम!

0
175