GM NEWS,जळगांव जिल्हा कोरोना अपडेट: जळगांव जिल्ह्यात आज पुन्हा आढळले 117 कोरोना बाधीत . जिल्ह्यातील कोरोना बाधीतांची एकूण संख्या झाली 2971. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील बाधीतांची संख्या पाहण्यासाठी खालील लिंक ला एक क्लीक करा .

0
3554

जळगाव, दि.26, जुन – ( मिलींद लोखंडे ) : – जळगांव जिल्ह्यात आज एकुण 117 रुग्ण पॉझीटीव्ह आढळले आहेत .

जळगांव जिल्ह्यात आज दिवसभरात आढळलेले पॉझीटीव्ह रुग्ण खालील प्रमाणे .

जळगांव शहर – 54
जळगांव ग्रामीण – 3
भुसावळ -6
अमळनेर – 4
चोपडा – 3
पाचोरा -0
भडगांव – 21
धरणगांव – 1
यावल – 10
एरंडोल -1
जामनेर – 2
रावेर – 8
पारोळा – 4
चाळीसगांव – 0
मुक्ताईनगर – 0
बोदवड – 0
दुसऱ्या जिल्ह्यातील-0

आज दिवसभरात एकुण = 117 पॉझीटीव्ह रुग्ण आज आढळलेले असुन ,
जिल्ह्यातील एकुण पॉझीटीव्ह संख्या 2971 झाली आहे .