GM NEWS,जळगांव जिल्हा कोरोना अपडेट: जळगांव जिल्ह्यात आज पुन्हा आढळले 186 कोरोना बाधीत . जिल्ह्यातील कोरोना बाधीतांची एकूण संख्या झाली 3268. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील बाधीतांची संख्या पाहण्यासाठी खालील लिंक ला एक क्लीक करा .

0
4657

जळगाव, दि.28, जुन – ( मिलींद लोखंडे ) : – जळगांव जिल्ह्यात आज एकुण 186 रुग्ण पॉझीटीव्ह आढळले आहेत .

जळगांव जिल्ह्यात आज दिवसभरात आढळलेले पॉझीटीव्ह रुग्ण खालील प्रमाणे .

जळगांव शहर – 44
जळगांव ग्रामीण – 6
भुसावळ -5
अमळनेर – 17
चोपडा – 9
पाचोरा -8
भडगांव – 3
धरणगांव – 8
यावल – 5
एरंडोल -19
जामनेर – 19
रावेर – 19
पारोळा – 3
चाळीसगांव – 5
मुक्ताईनगर – 5
बोदवड – 11
दुसऱ्या जिल्ह्यातील-0

आज दिवसभरात एकुण = 186 पॉझीटीव्ह रुग्ण आज आढळलेले असुन ,
जिल्ह्यातील एकुण पॉझीटीव्ह संख्या 3268 झाली आहे .