GM NEWS,UPDATE: दि.29 जुन : – जामनेर तालुक्यात आज आलेल्या अहवाला मध्ये एकूण 11 पॉझीटीव्ह रुग्ण आढळले . (शहर -6 व ग्रामीण – 5) जामनेर तालुक्यातील बाधीत रुग्णांची एकुण संख्या झाली 191 पैकी 92 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले तर 97 रुग्णांवर उपचार सुरु .

0
3810

जामनेर,दि.29, जुन ( मिलींद लोखंडे ) : – आज प्राप्त झालेल्या अहवाला नुसार आज जामनेर तालुक्यात एकूण 11 कोरोना पॉझिटिव्ही रुग्ण आढळून आले आहेत .

शहरी 6
ग्रामीण 5

जामनेर शहर:
बजरंगपूरा 2
शिवशक्ती नगर 3
गणेश वाडी 1

ग्रामिण:
नेरी दिगर 2
शेंदूर्णी 1
गाडेगाव 2

जामनेर तालुक्यातील आता पर्यंत एकूण कोरोना बधितांची संख्या एकूण 191झाली आहे.
पैकी जामनेर(शहरी)= 117
ग्रामीण =74
बरे झालेले =92
शहरी=72
ग्रामीण=20
उपचारा खाली= 97
शहरी= 56
ग्रामीण=41