GM NEWS,जळगांव जिल्हा कोरोना अपडेट: जळगांव जिल्ह्यात आज पुन्हा आढळले 170 कोरोना बाधीत . जिल्ह्यातील कोरोना बाधीतांची एकूण संख्या झाली 3438. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील बाधीतांची संख्या पाहण्यासाठी खालील लिंक ला एक क्लीक करा .

0
4580

जळगाव, दि.29, जुन – ( मिलींद लोखंडे ) : – जळगांव जिल्ह्यात आज एकुण 170 रुग्ण पॉझीटीव्ह आढळले आहेत .

जळगांव जिल्ह्यात आज दिवसभरात आढळलेले पॉझीटीव्ह रुग्ण खालील प्रमाणे .

जळगांव शहर – 23
जळगांव ग्रामीण – 5
भुसावळ -8
अमळनेर – 15
चोपडा – 3
पाचोरा -4
भडगांव – 43
धरणगांव – 12
यावल – 14
एरंडोल -20
जामनेर – 9
रावेर – 7
पारोळा – 1
चाळीसगांव – 2
मुक्ताईनगर – 0
बोदवड – 0
दुसऱ्या जिल्ह्यातील-0

आज दिवसभरात एकुण = 170 पॉझीटीव्ह रुग्ण आज आढळलेले असुन ,
जिल्ह्यातील एकुण पॉझीटीव्ह संख्या 3438 झाली आहे .