*GM NEWS,जळगांव जिल्हा कोरोना अपडेट,दि.6,जुलै: जळगांव जिल्ह्यात आज पुन्हा आढळले 156 कोरोना बाधीत .* *जिल्ह्यातील कोरोना बाधीतांची एकूण संख्या झाली 4586.* *जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील बाधीतांची संख्या पाहण्यासाठी खालील लिंक ला एक क्लीक करा .*👇🏻

0
3740

जळगाव, दि.6, जुलै – ( मिलींद लोखंडे ) : – जळगांव जिल्ह्यात आज एकुण 156 रुग्ण पॉझीटीव्ह आढळले आहेत .

जळगांव जिल्ह्यात आज दिवसभरात आढळलेले पॉझीटीव्ह रुग्ण खालील प्रमाणे .

जळगांव शहर – 56
जळगांव ग्रामीण – 18
भुसावळ -12
अमळनेर – 7
चोपडा – 8
पाचोरा – 4
भडगांव – 3
धरणगांव – 7
यावल – 3
एरंडोल -1
जामनेर – 13
रावेर – 12
पारोळा – 0
चाळीसगांव – 0
मुक्ताईनगर – 10
बोदवड – 1
दुसऱ्या जिल्ह्यातील-1

आज दिवसभरात एकुण = 156 पॉझीटीव्ह रुग्ण आज आढळलेले असुन ,
जिल्ह्यातील एकुण पॉझीटीव्ह संख्या 4586 झाली आहे .