GM NEWS,जळगांव जिल्हा कोरोना अपडेट,दि.9,जुलै, चिंताजनक वृत्त :जळगांव जिल्ह्यात आज पुन्हा 292 कोरोना बाधीत आढळले . जिल्ह्यातील कोरोना बाधीतांची एकूण संख्या झाली 5302.

0
7264

जळगाव, दि.9, जुलै – ( मिलींद लोखंडे ) : – जळगांव जिल्ह्यात आज एकुण 292 रुग्ण पॉझीटीव्ह आढळले आहेत .

जळगांव जिल्ह्यात आज दिवसभरात आढळलेले पॉझीटीव्ह रुग्ण खालील प्रमाणे .

जळगांव शहर – 82
जळगांव ग्रामीण – 20
भुसावळ -18
अमळनेर – 12
चोपडा – 0
पाचोरा – 1
भडगांव – 1
धरणगांव – 4
यावल – 14
एरंडोल -17
जामनेर – 33
रावेर – 8
पारोळा – 14
चाळीसगांव – 17
मुक्ताईनगर – 31
बोदवड – 19
दुसऱ्या जिल्ह्यातील-1

आज दिवसभरात एकुण = 292 पॉझीटीव्ह रुग्ण आज आढळलेले असुन ,
जिल्ह्यातील एकुण पॉझीटीव्ह संख्या 5302 झाली आहे .