GM NEWS, जळगांव जिल्हा कोरोना अपडेट, दि.27 ऑगस्ट : जळगांव जिल्ह्यात आज पुन्हा 708 कोरोना बाधीत आढळले . जिल्ह्यातील कोरोना बाधीतांची एकूण संख्या झाली 25093.

0
1357

जळगाव, दि. 27,ऑगस्ट ( मिलींद लोखंडे ) : –
जळगांव जिल्ह्यात जिल्हा कोविड रुग्णालय प्रयोगशाळा (RT-PCR Test)व तालुका स्तरावरील कोविड केअर सेंटरवर करण्यात आलेलया रॅपीड अॅन्टीजेन टेस्ट(RATI Test) नुसार आज एकुण 708 रुग्ण पॉझीटीव्ह आढळले आहेत .

जळगांव जिल्ह्यात आज दिवसभरात आढळलेले पॉझीटीव्ह रुग्ण खालील प्रमाणे .

जळगांव शहर -12+137(RATI Test)
जळगांव ग्रामीण -7+4(RATI test)
भुसावळ – 23+20(RATI Test)
अमळनेर – 0+92(RATI Test)
चोपडा -2+98(RATI test)
पाचोरा – 2+28(RATI test)
भडगांव – 1+12(RATI test)
धरणगांव -1+37(RATI test)
यावल – 3+10(RATI test)
एरंडोल -0+0(RATI test)
जामनेर – 18+31(RATI Test)
रावेर – 7+31(RATI Test)
पारोळा – 33+45(RATI test)
चाळीसगांव – 25+1(RATI test)
मुक्ताईनगर -10+8(RATI Test)
बोदवड – 0+5(RATItest)
दुसऱ्या जिल्ह्यातील-0+5(RATI test)

जळगांव जिल्ह्यात आज 420 कोरोना बाधीत रुग्ण बरे होऊन घरी गेले .जिल्ह्यात आता पर्यंत 17575 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले . जिल्ह्यात आज नविन 708 बाधीत रुग्ण आढळल्याने बाधीत रुग्णांची एकुण संख्या 25093 इतकी झाली आहे .जिल्ह्यात सध्या उपचार घेत असलेले रुग्ण 6790 आहेत तर आतापर्यंत 778 रुग्णांचा उपचारा दरम्यान मृत्यु झाला आहे.
(माहिती स्त्रोत साभार -जिमाका,जळगांव )